Techotel Picasso Pro

Et profesjonelt styringsverktøy for alle medarbeidere på hotellet og restauranten

Les mer...

Techotel Picasso Light
Booking- og salgskalender for mindre hoteller, gjestegårder og selskapslokaler.

Les mer...

Techotel Picasso Domino
ASP system for hotellkjeder. Central Office / Booking / MIS / CRM / To-Do. Kan utvides med Techotel Bonus System.

Les mer …